הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 22.09

יום ו 21.09

יום ה 20.09

יום ד 19.09

יום ג 18.09

יום ב 17.09

יום א 16.09

 
 
6:00

7:00
ליאן

 

7:30
מורן

 

7:30
יפעת

 
 
7:00

8:00
ליאן

 

8:30
מורן

 

8:30
ג'ודית

 

8:30
אפרת

 

8:30
יפעת

 
 
8:00

9:00
ליאן

 

9:30
מורן

 

9:30
ג'ודית

 

9:30
אפרת

 

9:30
יפעת (אישי)

 
 
9:00

10:00
סלינגס (חזק)

 

10:30
מורן (אישי)

 
 
10:00

11:30
ליאן (אישי)

 
 
11:00

12:30
ליאן (אישי)

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00

19:00
ג'ודית

 

19:00
ליאן

 

19:00
יפעת

 
 
19:00

20:00
ליאן

 

20:00
יפעת

 
 
20:00

21:00
ליאן

 

21:00
יפעת (חזק)

 
 
21:00
 
22:00